top of page

Two pictures are of General Sosnkowski's visit to Palestine in November 1943. He was new the commander in chief after gen. Sikorski's death in July. The thrid photo shows the banner of the 5th Kresowa Infantry Division, being blessed by a priest in Jerusalem according to the writting on the back of the photo. 

 

Dwa zdjęcia przedstawiają wizytę gen. Sosnkowskiego w Palestynie w listopadzie 1943 r. Po śmierci gen. Sikorskiego w lipcu był on nowym naczelnym dowódcą. Trzecie zdjęcie przedstawia sztandar 5 Kresowej Dywizji Piechoty pobłogosławionej przez księdza w Jerozolimie zgodnie z napisem na odwrocie fotografii.

Polish WWII Photos

$60.00Price
    bottom of page