top of page

The Last Year of the Luftwaffe, May 1944 to May 1945 by Alfred Price. Softcover, 190 pages, good condition. This superbly written book gives a complete account of Luftwaffe operations during the last twelve months of the fighting in Europe – including the dramatic Bodenplatte (or 'Baseplate') offensive over the Ardennes in December 1944.

 

Ostatni rok Luftwaffe od maja 1944 r. do maja 1945 r. Autorstwa Alfreda Price'a to klasyczna historia niegdyś poteżnej siły walczącej teraz o przetrwanie nieuniknionej i całkowitej porażki. Ta doskonale napisana książka daje pełny opis operacji Luftwaffe podczas ostatnich dwunastu miesięcy walk w Europie - w tym dramatycznej ofensywy Bodenplatte (lub „Baseplate”) nad Ardenami w grudniu 1944 roku. Miękka okładka, 190 stron, stan dobry.

The Last Year of the Luftwaffe, May 1944 to May 1945

$20.00Price
    bottom of page