top of page

Eight postcards, unused from 1992. The back of each postcard has a description of the image of the airplane that is on the front.  

 

Osiem pocztówek, nieużywanych z 1992 roku. Na odwrocie każdej pocztówki znajduje się opis samolotu, który widnieje z przodu pocztowki

Polish Air Force Postcard

$15.00Price
    bottom of page