top of page

Postcard of Jozef Pilsudski with the staff of P.O.W. during exercises in 1917. Without postal circulation.

 

Jozef Pilsudski ze sztabem P.O.W. podczas ćwiczeń w 1917. Nakład Komitetu Budowy Pomnika Poległych Peowiaków. Bez obiegu pocztowego.

Postcard of Jozef Piłsudski during exercises in 1917

35,00$Price
    bottom of page