top of page
Most of the postcards are stamped with:
"Erich Groner ARCHIV FUR MARINE "
They are a post-war reproduction. Most photos are 14cm x 9cm unless otherwise stated.If someone is interested in buying all the postcards, please send me your offer and I will consider it.
Większość pocztówek ma stempel:
"Erich Groner ARCHIV FUR MARINE "
Są to powojenne reprodukcje. Większość zdjęć ma wymiary 14cm x 9cm, chyba że zaznaczono inaczej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem wszystkich pocztówek to proszę o przesłanie mi swojej oferty a ja ją rozważę.
Prices are in USD
Ceny podane są w dolarach amerykańskich

©2020-2023 Militaria na sprzedaż. Proudly created with Wix.com

bottom of page