top of page
img788.tif

All items presented in the store come from my personal collection. I described all items to the best of my knowledge, but I could be wrong. If you have additional information, let me know and I will update this description. 
Shipping and payment information can be found in the CONTACT section of the website.
If you have anything related with Militaria (especially Polish), I am interested in buying these souvenirs, entire collections, or possibly exchanging. Please contact me if you're interested.

Wszystkie prezentowane w sklepie przedmioty pochodzą z mojej osobistej kolekcji. Opisałem wszystkie pozycje zgodnie z moją najlepszą wiedzą, ale mogłem się mylić. Jeśli masz dodatkowe informacje, daj mi znać, a zaktualizuję ten wpis.
Informacje o kosztach wysyłki oraz kosztach płatności można znaleźć w sekcji CONTACT na naszej stronie internetowej.
Jeśli jesteśćie w pośiadaniu militariaów (w szczególnośći polskich) to jestem zainteresowany kupnem tych pamiątek, całych kolekcji lub ewentualnie wymianą. Proszę napisz do mnie, jeśli jesteś zainteresowany współpracą 

Prices are in USD
Ceny podane są w dolarach amerykańskich

Home: Text